leftcenterrightdel
 

Đây là thông tin vừa được chính thức thông qua tại Nghị quyết 954 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động tại Việt Nam. Sự thay đổi này được quyết định nhằm giúp người lao động Việt Nam vượt qua khó khăn trước tình hình kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19, dẫn đến chỉ số tiêu dùng (CPI) biến động vượt ngưỡng 20% như hiện nay.

Nghị quyết có hiệu lực từ 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, đã điều chỉnh quy định về mức giảm trừ gia cảnh tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thay vì mức cũ là 9 triệu đồng/tháng.

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng thay vì mức cũ là 3,6 triệu đồng/tháng.

leftcenterrightdel
 

Như vậy, người có thu nhập đến 15 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc thì mỗi tháng phải nộp 120.000 đồng. Nếu áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới thì sẽ không phải đóng thuế.

Nếu người có thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc thì sẽ đóng 230.000 đồng/tháng thay vì 490.000 đồng/tháng như hiện nay. Nếu có 2 người phụ thuộc thì số tiền thuế chỉ phải nộp 10.000 đồng

Công thức tính mức thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng trong thời gian tới sẽ là:
(Tổng thu nhập – GTBT – GTNPT – BH – Các khoản khác)* thuế suất%

Trong đó:

GTBT: là khoản giảm trừ bản thân

GTNPT: là khoản giảm trừ người phụ thuộc

BH: Bảo hiểm

Các khoản miễn thuế, giảm trừ khác

Thuế suất được tính theo biểu kế lũy tiến mà cơ quan thuế quy định

Bậc Thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
1 Dưới 5 triệu đồng (trđ) 5% 5% thu nhập tính thuế (TNTT)
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 10%TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 15%TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 20%TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 25%TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 30%TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 35%TNTT – 0,85 trđ

Ví dụ: Thu nhập của anh A là 20 triệu đồng. Mỗi tháng đóng bảo hiểm 2,1 triệu đồng (20 trđ * 10,5%). Giảm trừ bản thân 9 triệu đồng.

Như vậy ta sẽ có thu nhập tính thuế = 20 – 2,1 – 9 = 8,9 trđ

Với 8,9 trđ thu nhập tính thuế sẽ thuộc bậc 2 với thuế suất 10%

Như vậy, ta phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 8,9 trđ * 10% = 890.000 đồng

Nguồn: Vietnamworks