ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. Thỏa thuận sử dụng chung

- Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tuyển dụng Keng.com.vn (sau đây gọi là "Website Vieclamkeng") của Công ty TNHH đầu tư giải pháp Nam Tiến (sau đây gọi là "Công ty"). Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Vieclamkeng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email bigtechviet@gmail.com.

- Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Vieclamkeng, Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

- Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website Vieclamkeng. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website Vieclamkeng.

II. Đăng ký dịch vụ

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website Vieclamkeng, bạn cần đăng ký tạo tài khoản sử dụng và cung cấp cho Website Vieclamkeng một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website Vieclamkeng cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website Vieclamkeng. Bất cứ khi nào bạn không muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Website Vieclamkeng bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website Vieclamkeng hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Website Vieclamkeng. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website Vieclamkeng.

Website Vieclamkeng bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Website Vieclamkeng từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

Vieclamkeng bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức, mà theo quy định của pháp luật hoặc theo toàn quyền đánh giá của Vieclamkeng:

    • Có hoạt động kinh doanh cùng lĩnh vực, Ngành nghề với Vieclamkeng, bao gồm nhưng không giới hạn, các hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm thông qua website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và/hoặc website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (sàn giao dịch thương mại điện tử); và/hoặc

    • Vận hành, quản lý website, ứng dụng liên quan đến tuyển dụng, dịch vụ việc làm tương tự nền tảng website, ứng dụng của Vieclamkeng nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi nhuận; và/hoặc

    • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính chất cạnh tranh với các dịch vụ hiện có của Vieclamkeng.

Trường hợp, Vieclamkeng đã cung cấp dịch vụ cho bạn và/hoặc công ty bạn nhưng sau đó phát hiện ra bạn và/hoặc công ty bạn thuộc một trong các đối tượng mà Vieclamkeng từ chối cung cấp dịch vụ nêu trên, thì tùy theo quyết định của Vieclamkeng sẽ tiến hành:

    • Chấm dứt cung cấp dịch vụ và thông báo cho Khách hàng,

    • Gỡ bỏ toàn bộ tin đăng tuyển (nếu có),

    • Gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng website Vieclamkeng nếu xét thấy cần thiết

    • Hoàn trả lại khoản tiền mà bạn đã thanh toán (nếu có) tương ứng với khối lượng dịch vụ mà Vieclamkeng chưa cung cấp và/hoặc bạn chưa kích hoạt sử dụng.

III. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Truy cập Website Keng.com.vn. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Keng.com.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Bigtech.

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

    • Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.

    • Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.

    • Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác.

    • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

    • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang website Keng.com.vn.

    • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website Keng.com.vn hoặc thông tin sẵn có từ trang web Keng.com.vn mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Việc Làm Keng. Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Keng.com.vn cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.

    • Sử dụng dịch vụ Keng.com.vn cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của Keng.com.vn.

    • Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang Keng.com.vn.

    • Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website Keng.com.vn, nạp chồng, "làm ngập", "gửi thư rác", "tạo bom mail", hoặc "tạo sự cố".

IV. Quyền và trách nhiệm của Vieclamkeng

Website Keng.com.vn do Công ty TNHH đầu tư giải pháp Nam Tiến sở hữu và điều hành, trang web Keng.com.vn và các Dịch vụ của website là địa chỉ cho các nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và đánh giá Người tìm việc; Người tìm việc đăng Hồ sơ cá nhân, CV tìm việc, doanh nghiệp quảng cáo đăng tải các quảng cáo.

Chúng tôi không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và Người tìm việc. Vì vậy, Vieclamkeng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc.

Keng.com.vn không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc Công ty TNHH đầu tư giải pháp Nam Tiến (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang website Keng.com.vn bao gồm các đường dẫn đến các trang website khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Keng.com.vn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang website bên ngoài trang website của chúng tôi.

V. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang website Keng.com.vn và các nội dung trực thuộc website là tài sản độc quyền thuộc về Công ty TNHH đầu tư giải pháp Nam Tiến.

Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc trang web Keng.com.vn cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn Keng.com.vn. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.

Mặc dù mục đích của Vieclamkeng là cung cấp Dịch vụ nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/hoặc liên kết viễn thông. Ngoài ra, Vieclamkeng có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dủng của bất kỳ trang website nào thuộc Keng.com.vn. Keng.com.vn có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang website Keng.com.vn và/hoặc sử dụng các dịch vụ Vieclamkeng khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. Vieclamkeng được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Vieclamkeng tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Vieclamkeng, gây thiệt hại đến thương hiệu Vieclamkeng hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc Vieclamkeng để mất người dùng. Vieclamkeng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ nào hoặc việc mất mát bất kỳ Nội dung nào. Bạn cũng xác nhận rằng Internet có thể không an toàn và rằng việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn.

VI. Giới hạn pháp lý

Việc truy cập và sử dụng website Keng.com.vn do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên Keng.com.vn.

Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng, v.v.) trên website nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của Keng.com.vn.

Vieclamkeng không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của Keng.com.vn. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin Keng.com.vn ghi rõ là bảo mật mới được Keng.com.vn bảo mật.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Keng.com.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Keng.com.vn ngay cả khi Keng.com.vn đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

VII. Giải quyết tranh chấp

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Vieclamkeng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng dịch vụ phải được gửi đến Vieclamkeng ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại theo: Địa chỉ: Tòa nhà Sunrise Building, số 90 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Vieclamkeng sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

4. Vieclamkeng chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

5. Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể Vieclamkeng sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Vieclamkeng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Vieclamkeng sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.

6. Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Vieclamkeng khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

7. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

VIII. Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi về Điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email tới địa chỉ bigtechviet@gmail.com để được giải đáp nhanh nhất. Hotline 024.66.8182.96

http://45.118.145.109:46864
WEB_KENG