Quy Định Bảo Mật

VieclamKeng tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Bạn vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.

Khi bạn truy cập, đăng ký và sử dụng dịch vụ trên website Keng.com.vn có nghĩa rằng bạn đã đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

1. Những thông tin thu thập từ bạn

Website VieclamKeng sẽ thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký trên website với các thông tin như: tên, email, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi bạn đăng ký hay sử dụng trang Website.

Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin để đáp ứng nhu cầu của người truy cập và chỉ khi cần thiết cho mục đích thương mại của chúng tôi trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Chúng tôi cũng tập hợp các thông tin thông thường của người truy cập vào Website như: địa chỉ IP, trình duyệt Web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày bạn truy cập vào Website, và những sự mô tả khác. Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin thông thường với những thông tin cá nhân.

Mỗi trang trong phạm vi Website VieclamKeng đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

-  Xác định danh tính của bạn

-  Cung cấp một trong các Dịch vụ của Vieclamkeng mà bạn đã yêu cầu.

-  Điều hành và quản lý các Dịch vụ của Vieclamkeng đã cung cấp cho bạn.

-  Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Vieclamkeng.

-  Sắp xếp các dịch vụ cụ thể cho bạn, hoặc cải thiện các cơ hội thay đổi công việc của bạn.

-  Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Vieclamkeng mà bạn đã yêu cầu.

-  Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến Vieclamkeng liên quan đến các Dịch vụ của Vieclamkeng.

-  Giám sát và cải thiện việc thực hiện các Dịch vụ của Vieclamkeng.

-  Duy trì và phát triển các Dịch vụ của Vieclamkeng.

-  Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để Vieclamkeng nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ của Vieclamkeng.

-  Hỗ trợ Vieclamkeng am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn để Vieclamkeng có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.

-  Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Vieclamkeng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích:

-  Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn các Dịch vụ khác của Vieclamkeng như: Giới thiệu ứng viên phù hợp/Giới thiệu việc làm, Giới thiệu khóa học, sự kiện, tin tức, Kết nối nhà tuyển dụng,…

-  Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn các dịch vụ của các bên thứ ba mà Vieclamkeng thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ 3 cố tình lấy thông tin của người dùng bất hợp pháp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi. Bên thứ 3 sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và xâm phạm tài sản của chúng tôi (bao gồm tất cả các nội dung trên website Keng.com.vn).

-  Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web Vieclamkeng và/hoặc các thông tin Dịch vụ của Vieclamkeng.

-  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ yêu cầu.

-  Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty TNHH đầu tư giải pháp Nam Tiến. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website Keng.com.vn.

-  Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (Như các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

3. Cookies

Thông tin chúng tôi có về bạn thông qua quá trình bạn đăng ký hoặc sử dụng Cookies để lưu và theo dõi thông tin về bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Vậy Cookies là gì?

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Thông qua cookie:

-  Chúng tôi nắm được các thông tin từ bạn tại lần cuối cùng bạn truy cập website.

-  Lưu theo yêu cầu của bạn hoặc lưu thông tin truy cập lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.

-  Cho phép bạn "kiểm tra danh sách" các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này.

4. Bạn có thể truy cập, cập nhật và xóa thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi bạn đăng nhập vào Keng.com.vn.

5. Quy định về việc sử dụng và cài đặt ứng dụng trên nền tảng di động KENG

5.1. Cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

-  Thông tin hồ sơ CV của người dùng sẽ được đăng tải trên mạng cộng đồng tuyển dụng keng.com.vn

-  Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng khi đăng nhập trên hệ thống đều có thể tiếp cận hồ sơ CV của người dùng

5.2. Các quyền trong thiết bị

-  Khi cài đặt và sử dụng ứng dụng trên nền tảng di động KENG sẽ sử dụng các quyền trong thiết bị: Camera, thư viện hình ảnh của thiết bị.

-  Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, ...) đều quy định một số loại dữ liệu mà các ứng dụng không thể truy cập nếu không có sự đồng ý của người dùng. Và các nền tảng này có các hệ thống cấp quyền khác nhau để nhận được sự đồng ý của người dùng. Nền tảng iOS sẽ cảnh báo cho Quý khác khi ứng dụng KENG lần đầu tiên muốn truy cập vào một số loại dữ liệu và sẽ cho Quý khách lựa chọn đồng ý (hoặc không) với yêu cầu đó. Nền tảng Android sẽ thông báo cho Quý khách về các quyền mà ứng dụng KENG yêu cầu trước khi Quý khách sử dụng ứng dụng đó lần đầu, và việc Quý khách chấp nhận sử dụng ứng dụng nghĩa là Quý khách đã đồng ý.

http://45.118.145.109:46864
WEB_KENG