leftcenterrightdel
 

Từ 01/01/2021, nghỉ liên tục 05 ngày không phép có thể bị đuổi việc (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

...

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Như vậy, theo quy định trên thì từ năm 2021, NSDLĐ có quyền đuổi việc NLĐ tự ý bỏ việc không phép từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên (Hiện hành, Bộ luật lao động 2012 không quy định trường hợp này).

Bên cạnh đó, NLĐ cần lưu ý là nếu bị đuổi việc trong trường hợp nêu trên thì NSDLĐ không buộc phải báo trước cho NLĐ được biết mà có thể đuổi việc ngay.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/